Een stevig en kostbaar fundament

Elk bouwwerk heeft een stevig fundament nodig, zodat het elke storm kan weerstaan. Een hoeksteen was een grotere steen dan alle andere stenen, waarmee gebouwd werd. Het diende om muren en stenen met elkaar te verbinden en bijeen te houden, zodat het niet bij een stevige wind als een kaartenhuis omver zou worden geblazen.

Jesaja beschrijft uitgebreid de hoeksteen, die beproefd is en kostbaar en vast gegrondvest. De steen die in Sion is gelegd, daar waar God woont. Natuurlijk verwijzen de woorden van Jesaja naar Jezus. Jezus is beproefd, omdat Hij in alles gelijk is geworden aan ons. Hij weet wat het is om vernederd te worden, afgewezen en verleid. Hij kende pijn, verdriet en angst.
Maar Hij is ook de kostbare steen, omdat Hij de Zoon van God is, de Allerhoogste, Allerheiligste en geliefd door de Vader. En Hij is vast gegrondvest, omdat geen enkele beproeving, verleiding van de duisternis Hem van Zijn stuk kon brengen.

Voor mensen die Hem niet kennen is Hij een steen des aanstoots, een struikelblok, maar voor ons een vast fundament. Geloof in Jezus geeft stabiliteit in je leven. Het betekent dat je niet meer heen en weer geslingerd wordt, of met alle winden meewaait.  Hij is ‘de steen die de bouwers verworpen hadden, die tot een hoeksteen geworden is’ (Psalm 118: 22).

In Hem zijn we verankerd, zodat we ook zelf als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis. (1 Petr. 2: 5). Dat beeld van Petrus kan gezien worden als een blauwdruk van de Gemeente, waarin elke gelovige afzonderlijk een steen is van Zijn huis. Je kan het ook zo interpreteren dat we zelf dat geestelijk huis zijn. We zijn immers een tempel van de Heilige Geest. Hij woont in ons, ons hart is Zijn huis.

Hij is de Steen waarop we kunnen bouwen. Dat zegt iets over zekerheid en vertrouwen. ‘Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden’ (1 Petr. 2: 6). Met die woorden zegt Petrus hetzelfde als Jesaja: ‘Wie gelooft zal zich niet weghaasten’ (Jesaja 28: 16b).
Het zal zeker kunnen stormen in ons leven. We kunnen geschud worden, maar als dat gebeurt, dan hoeven we niet op zoek naar een andere schuilplaats, want Jezus zal niet teleurstellen.
Hij is onze Hoop, onze Rots, ons vaste fundament!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'