In stilheid en vertrouwen

De grootste veldslagen vinden plaats tussen onze oren. Daar waar allerlei gedachten en overwegingen ruimte willen krijgen en strijden om aandacht van onze ziel. Niet voor niets bad David regelmatig: ‘Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil’ (Psalm 62: 1). Overgave begint met het toespreken van je ziel, dat heel ons wezen en heel ons innerlijk zich zal openen voor de God van ons heil.

Hoe vaak kunnen onze gedachten met ons op de loop gaan, en angst en zorgen binnen laten sluipen? In de eerste plaats zijn we wachter over ons eigen hart.
Als Jesaja spreekt over ’terugkeer’, dan heeft hij het in de eerste plaats over de delegatie van de koning die op weg was naar Egypte om daar veiligheid en bescherming te zoeken. Egypte was de plaats waar het volk ooit in slavernij was geweest. Waar ze hard moesten werken. Telkens weer neigde het volk er toe om daar hun heil te zoeken. Maar God had gesproken dat zij niet hun vertrouwen mochten stellen op paarden en strijdwagens (Jesaja 31:1). Door de profeet riep God hen op om terug te keren en hun vertrouwen te stellen op hun God, Die als een Vader voor hen wilde zorgen.

Net als Israël heeft God ons in de ruimte en de vrijheid gebracht. We hoeven niet meer ons ‘heil’ te bewerken, maar we mogen er op vertrouwen dat God voor ons zorgt. Daar moet onze ziel telkens weer op gewezen worden, wat er ook in ons denken naar boven komt. Hij is de rustplaats voor onze ziel. Hij is onze sterkte, waar we in stilheid en vertrouwen altijd weer naar terug mogen keren. Als we ons hart tot Hem richten, wil Hij ons verlossen van al die gedachten die onrust geven. Hij heeft ons de ‘helm van ons heil’ gegeven, maar die moeten we wel opzetten. ‘Dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, je hart en je gedachten bewaken in Christus Jezus’ (Filip. 4: 7).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'