Stilte na de storm

God is niet alleen de Schepper, de liefdevolle Vader en rechtvaardige Rechter. Hij is ook de God van de legermachten. Hij is het die elke demonische macht heeft overwonnen. Jesaja spreekt hier over Rahab en het zeemonster. Daarin verwijst hij symbolisch naar Egypte, en hoe God op wonderlijke wijze Zijn volk daaruit had bevrijd. Hij herinnert Israël aan de dag dat God het leger van Farao vernietigde en hoe het verzwolgen werd door de golven van de zee. Zoals Ezechiël diezelfde verwijzing maakt: ‘Zie, Ik zal u, farao, koning van Egypte, groot zeemonster, dat in het midden van zijn rivieren ligt’ (Ezech. 29: 2).

Vanuit de grondtekst wordt Tannin hier met zeemonster vertaald. Hoewel Rahab en Tannin dus enerzijds verwijzen naar Egypte, zijn het tegelijkertijd de namen van demonische grootmachten die telkens weer proberen te intimideren en angst aan te jagen. Ook de discipelen van Jezus werden met die angst geconfronteerd toen zij in het schip op zee midden in een storm terecht kwamen.
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte (Matth. 8: 26).

We moeten ons bewust zijn dat Rahab en Tannin nog steeds actief zijn. Jezus waarschuwt ons niet voor niets om waakzaam te zijn. Maar we mogen tegelijkertijd weten dat het overwonnen vijanden zijn. Aan het kruis heeft Jezus hen neergehouwen en doorboord. En vanuit die overwinning kunnen we hen tegemoet treden en tegen hen opstaan zoals Jezus deed in de storm. Dan zal elke angst moeten wijken en zullen we getuige zijn van de stilte na de storm.

‘Here, God van de legermachten, wie is als U? U heerst over de overmoed van de zee; wanneer haar golven zich verheffen, stilt U ze’ (Psalm 89: 9-10)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'