Stof van je voeten

Stof likken is een beeldspraak voor absolute onderwerping en tegelijkertijd een teken van overwinning voor degene wiens voeten worden schoongelikt. Jesaja profeteert over de positie van Gods volk. David gebruikt dezelfde beeldspraak voor zijn zoon Salomo die als koning zal heersen: ‘In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen. De woestijnbewoners zullen voor hem neerbukken, zijn vijanden zullen het stof oplikken’ (Psalm 72: 7-9).

‘De rechtvaardige’ reikt verder dan Salomo, of het volk Israël. De rechtvaardige is hij die zich gered weet door Jezus Christus. Zoals Paulus zegt: ‘u bent schoongewassen, geheiligd en gerechtvaardigd in de naam van de Here Jezus en door de Geest van onze God’ (1 Kor. 6: 11).
Het zand, het stof van de zonde is van ons afgespoeld, alles wat ons neerdrukte is verwijderd, we mogen weer rechtop staan.
Jezus beeldde dat uit toen Hij de voeten waste van de discipelen. Niet alleen als voorbeeld voor nederigheid en dienstbaarheid. Maar ook als belofte, dat Hij alles wat van deze aarde aan ons vastkleeft, zou wegwassen.

Rechtvaardiging betekent niet alleen dat we ‘schoon’ zijn, maar ook dat we als koningen mogen heersen. Dat we autoriteit hebben gekregen over de woestijnbewoners. Dat zijn alle krachten en machten die ons steeds weer naar beneden proberen te trekken, naar de plaats van dorheid en droogte waar Hij ons uit heeft gehaald. We mogen onze voet daarop zetten en zij moeten als slangen door het stof kruipen. Zoals David zei: ‘ik vergruisde hen als stof voor de wind, ik ruimde hen weg als slijk van de straat’ (Psalm 18: 43).

Wat een positie heeft Hij ons gegeven! Laten we daarvan bewust zijn:
‘Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast’ (Psalm 40: 3).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'