De strijd die niemand ziet

Er is een strijd gaande die niemand ziet, een oorlog die niet in het nieuws komt. Wel zijn de gevolgen zichtbaar om ons heen, in het alledaagse leven, maar veel mensen gaan daar aan voorbij. Jesaja beschrijft die gevolgen gedetailleerd: ‘Dit is een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen’ (vs. 22).

Denk niet alleen aan de vluchtelingen opgejaagd in kampen. Denk niet alleen aan kinderen in de derde wereld die met holle ogen van de honger sterven. Denk niet alleen aan de martelaars die omwille van hun geloof worden vervolgd.
Ook zij zijn het die slachtoffer zijn van deze onzichtbare oorlog, maar er zijn ook anderen…

Mensen die God niet kennen, en doelloos rondzwerven. Hun zekerheden zoeken in geld, bezit of carrière en denken dat dit hun leven inhoud zal geven. Er zijn er die het kruis afwijzen, maar wel hun heil zoeken in andere goden, spiritualiteit, religie of sport. Het zijn de wezen van deze wereld, verblind voor de werkelijkheid. Kinderen zonder Vader. Een prooi en een buit van degene die rondgaat om te roven en te stelen.

Waar klinkt de stem: ‘Geef terug!’? Waar zijn de bidders die in de bres willen springen en de strijd willen aangaan? Ergens zegt God: ‘Ik zoek naar iemand onder hen die een muur kan optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kan staan’ (Ezech. 22: 30).
We hebben niet te strijden tegen mensen, maar tegen geestelijke overheden en machten. Er ligt een taak voor elk kind van God om het zwaard van de Geest en het schild van geloof op te pakken en de strijd aan te gaan. De wereld wacht….

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'