Tekenen en wonderen

Jesaja was een bijzondere profeet. God sprak niet alleen door de woorden en visioenen die de profeet ontving. Nee, God gebruikte ook zijn leven en omstandigheden om het volk Israël dingen duidelijk te maken. En God doet dat eigenlijk nog steeds met Zijn kinderen. Alleen hebben we daar niet altijd oog voor. Het is niet zo dat we marionetten zijn, waarbij God aan de touwtjes trekt, maar soms gebruikt God wel situaties en omstandigheden in ons leven om ons iets te leren.

Daarbij woont Gods Geest in ons, en wil Hij door ons heen iets van Zichzelf laten zien. Zoals Jesaja een bijzondere profeet was, zo zijn wij allemaal bijzondere mensen. We hoeven niet bescheiden te zijn, want we zijn allemaal tekenen en wonderen voor hen die Hem nog niet kennen. Jezus bad dat uit in Gethsemané: ‘Opdat zij allen één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Joh. 17: 21).

Je kan je afvragen of de kerk in dat opzicht nog een teken en een wonder is. De scheuringen en splitsingen die er in de kerkgeschiedenis zijn geweest, waren niet echt een getuigenis. Ziet de wereld in de kerk van Christus daardoor nog wel een teken van God?

Je kan het ook anders bekijken. God heeft het kwade ten goede gekeerd. Hij heeft het gebruikt om aan de wereld Zijn veelkleurigheid te tonen. De kerk is geen eenheidsworst, maar een regenboog met een boodschap van hoop en liefde. Ieder mag een huis vinden met een eigen kleur en zeggen: ‘wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen!’ (Jozua 24: 15).

Wat is het mooi en bijzonder om te zien dat er in deze tijd steeds meer plaatsen zijn, waar kerkmuren wegvallen door de liefde van Christus. Zo kunnen we, ieder met onze eigen kleur, samen een licht zijn in de wereld. Het gaat niet om de verschillen, maar om de verscheidenheid. We mogen tekenen en wonderen zijn, waardoor Hij tekenen en wonderen kan doen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'