Een toekomst zonder tranen

Een toekomst zonder tranen, is dat mogelijk? Of is dat een utopie? De bijbel spreekt daar verschillende keren over. Is dat dan beeldspraak of een werkelijkheid?

Johannes zag op Patmos net als Jesaja ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarbij zag hij dat ‘God alle tranen van hun ogen zal afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan (Openb. 21: 4). God schept een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Alles waar we nu nog onder gebukt gaan zal verdwijnen. Wat een geweldige belofte.

Bij de verkiezingen beloven politici grote dingen, maar later blijken zij daarvan niet veel waar te kunnen maken. Loze beloftes om stemmen te winnen. Er zijn mensen die niet in God geloven en die de beloftes uit de bijbel afdoen als sprookjes. Omdat de harde werkelijkheid van de tegenwoordige wereld voor hen een te groot contrast is. ‘Als er een God is Die ons liefheeft, waarom gebeurt dit dan?’ Zij gaan er aan voorbij dat Gods verlossingsplan veel groter is en meer tijd vraagt. ‘Genadetijd’, waarin mensen de mogelijkheid hebben om te kiezen of zij daarin willen geloven. Geloven in een God die de wereld zo liefheeft dat Hij daarin afdaalde en mens werd.

‘En in de dagen dat Hij op aarde was heeft Hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd’ (Hebr. 5: 7). Jezus huilde toen Hij geconfronteerd werd met de dood van Zijn vriend Lazarus. Maar Hij wekte Hem op uit de dood. Jezus huilde toen Hij Jeruzalem binnen kwam, omdat Hij wist welke strijd er om deze stad zou plaatsvinden. Maar Hij sprak ook over het nieuwe Jeruzalem. Jezus huilde en riep het uit in Gethsemané en op Golgotha, maar behaalde daar ook de grootste overwinning.

God weet wat wat het is om te huilen. Hij huilt met ons mee, maar laat het niet bij tranen. Hij heeft met tranen gezaaid zodat er later geen tranen meer zullen zijn. En zolang die nieuwe hemel en nieuwe aarde er nog niet zijn, draagt Hij al het leed met ons mee. ‘Doe mijn tranen in Uw kruik, staan zij niet in Uw register? Dit weet ik: dat God met mij is’ (Psalm 56: 10).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'