Trek aan dat lofgewaad!

God aanbidden kan in rust en stilte maar ook met muziek en een lied. Bovendien eren we daarbij niet alleen Gods Naam, maar doet dat ook de tegenstander vluchten.

In 1 Samuel 16 lezen we het verhaal van Saul die door een kwade geest werd geplaagd. Er werd gezocht naar iemand die met muziek Saul tot rust kon brengen en zo werd David gevonden. Hij was niet alleen een goede muzikant, maar ook werd van hem gezegd dat de Heer met hem was. Opmerkelijk is het dat er staat dat David niet alleen zijn muziekinstrument meenam naar Saul. We lezen dat hij kwam met brood, wijn en een geitenbokje. Een mooie symboliek naar het offer van Jezus, ook al was David zich daar op dat moment zelf niet bewust van. Maar niets in de Bijbel staat zomaar vermeld.

Muziek kan de mens tot rust brengen, maar lofprijzing en aanbidding doen kwade geesten wijken. Dat komt dan niet door iemands muzikale talenten, maar vooral vanwege de geestelijke autoriteit van de muzikant gekoppeld aan zijn geloof. Wat dat voor David betekende lezen we een hoofdstuk verder in zijn overwinning op Goliath.

Lofprijzing maakt God groot en zet onszelf vrij. Dat lieten Paulus en Silas zien toen ze gevangen in een donkere kerker lofliederen zongen in de nacht (Hand. 16: 25). Een aardschok volgde waardoor de boeien losschoten.

Soms geven we ‘kwade geesten’ teveel ruimte om ons te kwellen. Er zijn duistere machten die erop uit zijn om ons te ontmoedigen. Laten we onze lessen leren van David en van Paulus en Silas en onze stem verheffen als we in benauwdheid zijn. Lofprijs is deel van onze geestelijke kleding. Jesaja 61 zegt in vers 2-3 dat God alle treurenden van Sion zal troosten; dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Wat een belofte! Het is aan ons om dat lofgewaad aan te trekken.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'