Troost voor de treurenden

Je kunt om verschillende redenen treurig zijn in het leven. Omdat je een dierbare hebt verloren, of omdat je gebeden niet worden beantwoord. Omdat je lang gekoesterde wensen maar niet worden vervuld. Wat de reden ook is, God zegt: ‘Ik heb het gezien.’

Toen Hij Adam geschapen had en hij een vrouw miste, zag God dat en zei Hij: ‘het is niet goed dat de mens alleen is.’ En Hij schiep de vrouw die bij hem paste. Toen Sara twijfelde of zij ooit kinderen zou baren zag God dat en zocht Hij haar op en zei: ‘Over een jaar zal je een zoon hebben.’ En dat gebeurde. Terwijl het volk Israël in slavernij was en zuchtte onder dat juk, riep Hij Mozes en zei: ‘Ik heb hun geschreeuw om hulp gehoord, Ik ken hun leed.’ En Hij leidde hen weg uit Egypte.

Door de hele bijbel heen zien we voorbeelden van hoe God ingreep. Het grootste bewijs is Jezus zelf Die kwam naar een wereld, die van God was verwijderd, verloren, in nood, maar God zag het en Hij kwam, zag en overwon. God ziet onze wegen, onze diepste wensen zijn bij Hem bekend. Hij weet wat wij nodig hebben en Hij is de Geneesheer van onze ziel. ‘Zalig zij die treuren, zei Jezus, want zij zullen vertroost worden’ (Matth. 5: 4).

Troost is meer dan een klopje op je schouder of een arm om je heen. Troosten is weten en ervaren dat God daarin is en Hij je roep hoort. En zoals Hij deed bij Adam, Sarah, Israël en al die anderen zal Hij dat doen en geven wat nodig is. Want Hij is gekomen om ‘levend te maken het hart van de verbrijzelden.’ Als we gebogen door het leven gaan richt Hij ons op. Als we weg dreigen te zinken trekt Hij ons uit de modder. ‘Juich hemel, en verheug u aarde, bergen breek uit in gejuich, want de Here heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen’ (Jesaja 49: 13).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'