Vader en Moeder tegelijk

Veel mensen kennen God als Vader, omdat Jezus daar ook Zelf naar verwijst en zo over Hem spreekt. Maar God is ook moeder en in die rol spreekt God hier door Jesaja heen.
We mogen bij God zijn, zoals een kind bij de moeder: ‘Dan zult u zuigen, u zult op de heup gedragen en op de knieën vertroeteld worden’ (vers 13). Zoals een zuigeling aan de moederborst zich volkomen overgeeft en gevoed wordt, zo mogen we ons aan God geven. Het zegt iets over veiligheid en hoe we gevoed worden. Het zegt ook iets over de intimiteit die we met God mogen beleven, zoals die er is tussen moeder en kind.

Een kind wordt op de heup meegedragen als het zelf de kracht niet heeft om te lopen. De moeder tilt het dan op draagt het met haar mee. Wat een troost om te weten dat God ons zo draagt als we in het leven verder moeten, maar daar de kracht niet voor hebben. En het op de knieën vertroetelen spreekt over de speelsheid en liefde die God voor Zijn kinderen heeft. Kennen we God ook op die manier? Dat is toch wel op een heel andere manier naar God kijken, dan zoals we dat in de christelijke traditie hebben mee gekregen. Toch wil God Zichzelf op die manier laten zien. Want zo is Hij ook.

Het woord ’troosten’ is in de grondtekst afgeleid van het Hebreeuwse woord ‘Nacham’ en heeft in deze zin de betekenis van ‘verzorgen’ of geruststellen’, zoals een moeder dat kan doen bij een kind. Het valt op dat de vorm zoals dat hier gebruikt wordt in de grondtekst, dat ook betrekking kan hebben op een ouder volwassen persoon en niet alleen op een kind. God wil in alle fases van ons leven als een moeder voor ons zijn. Een moeder van een zuigeling zorgt weer op een ander manier voor haar kind, dan een moeder van een volwassene.

Zo laat God ons groeien en volwassen worden, maar is Hij zowel Vader als Moeder voor ons. We hoeven ons nooit wees te voelen, maar bij God kunnen we altijd terecht en ons aan Hem overgeven.
‘Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder’ (Psalm 131: 2).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'