Vanuit hemels perspectief

Hoe kijken we naar de wereld om ons heen en naar de situaties waar we ons in bevinden?
De bijbel laat ons zien dat er geen ding is wat buiten Gods gezichtsveld gebeurt. ‘Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthouden’ (Psalm 139: 9-10).

Vanuit die wetenschap mogen we met andere ogen kijken, vanuit een hemels perspectief. Zoals de profeet zegt; eerst omhoog en dan naar beneden.

Als we geloven dat God regeert en alles in Zijn hand heeft, dan bestaat er geen toeval. Dan mogen we weten dat Hij met alles een bedoeling heeft. Alles past in Zijn Plan en is er geen reden om bezorgd te zijn.
Als we met hemelse ogen naar de aarde kijken zullen we ook de betrekkelijkheid van het aardse gaan zien. ‘Want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed, evenzo zullen haar bewoners sterven. Maar Mijn heil zal voor eeuwig bestaan’ (Jesaja 51: 6).

God maakt ons door Zijn Geest duidelijk wat onze focus moet hebben. Alles wat de aarde ons te bieden heeft en al het materiële is tijdelijk. Het kan zijn glans hebben, waar we van mogen genieten, als we maar nooit vergeten waar het werkelijk om gaat. Het kan ons namelijk ook verleiden, meeslepen en zorgen geven.
Daarom: sla uw ogen op naar de hemel om dan pas de aarde te aanschouwen. Houd je oog gericht op datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Zoals Jezus dat zo treffend zei: ‘Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ (Matth 6: 33).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'