Vast en zeker

God beloftes zijn vast en zeker. Dat wat Hij heeft gezegd, zal Hij doen. De bijbel laat zien dat God trouw is aan Zijn woord, maar voor alles is een bestemde tijd. Het is de kunst om die tijd te verstaan en met Zijn Geest mee te bewegen.

Toen Daniël las dat God gesproken had tot de profeet Jeremia over 70 jaar ballingschap, realiseerde hij zich dat deze periode voorbij was en dat hij zich in een tijdsbestek bevond waarin Gods beloftes vervuld zouden worden. Dat maakte iets in hem los dat hij zich verootmoedigde:
‘Ik richtte mijn gezicht tot de Here God, om Hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten, en in zak en as’ (Dan. 9: 3). Daniël wachtte niet af, maar reageerde op het woord wat hij las en wat de Geest in hem aangaf.

Toen Simeon en Anna in de tempel zagen hoe Jozef en Maria met het kind Jezus in de tempel kwamen wisten ze dat Gods belofte in vervulling was gegaan. Want zij zouden beiden nog voor hun dood de Messias ontmoeten. Zij eerden God en reageerden op de Geest door over Hem te profeteren:
‘Mijn ogen hebben de zaligheid gezien, die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te verheerlijken’ (Luk. 2: 30-32).

Als we om ons heen zien, dan zullen we opmerken dat Gods profetieën worden vervuld. In 2017 is het 50 jaar nadat Jeruzalem weer in Joodse handen is gekomen, wat we als een jubeljaar mogen beschouwen, een bijzonder jaar: ‘Ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie’ (Lev. 25: 10). God spreekt over herstel van bezit en herstel van relaties. Wat voor Israël geldt, mogen we als een profetisch beeld zien voor deze tijd.

Daniël, Simeon en Anna laten ons zien hoe we mogen reageren op Gods beloftes:
‘Vereer de Here met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn’ (Spr. 3: 9).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'