Verbazing en vreugde

Verbazing is er als God dingen tot stand heeft gebracht. Omdat wat Hij doet altijd anders is dan we het verwacht hadden. Wij gaan voor het goede, maar God gaat voor het beste. Daarom zegt Hij: ‘Roep tot Mij, en ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet’ (Jeremia 33: 3).

Ons kennen van God is beperkt en wat wij van Hem weten is maar een glimp van Wie Hij is en wat Hij doet. Als wij bidden gebeurt er meer in de hemelse gewesten dan wat wij beseffen. Daarom is er verbazing als Zijn hand in beweging komt.
Zoals de Emmaüsgangers verbaasd waren, toen Jezus na Zijn dood met hen meewandelde en maaltijd met hen had.
Zoals er verbazing was bij de eerste gemeente toen Petrus op wonderlijke wijze uit gevangenschap werd bevrijd. De verbazing is dan altijd gekoppeld aan blijdschap. Omdat wat Hij doet altijd groter is, mooier is en het onze stoutste dromen overtreft.

Maar als we met Hem wandelen doet Hij ook meer door òns heen dan we beseffen. We zullen straks verbaasd zijn als we dat zullen horen en zien. Als Jezus zegt: ‘Ik had honger en U hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en U hebt Mij te drinken gegeven…’ (Matth. 25: 34-40). Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: wanneer hebben wij dat dan gedaan? Weer die verbazing.

Wat een vreugde als we straks de vruchten mogen zien van onze wandel met Hem.
Dat we ons met Hem mogen verheugen in wat Hij tot stand heeft gebracht. Als we met Hem verbonden blijven, dan zal de oogst groot zijn, maar nog groter onze verbazing…
Want: ‘wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart opgekomen is, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben’ (1 Kor. 2: 9).

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'