Verheerlijkt na het lijden

Jesaja profeteert over de verschijning van Iemand wiens gezicht en gestalte ernstig geschonden was. Het Hebreeuwse woord ‘mishchath’ wat hier is gebruikt kan ook vertaald worden met ontsierd of beschadigd. Uit de context van de profetie weten we nu dat Jesaja sprak over het lijden van Jezus en hij verwees naar de verwondingen die bij Hem waren ontstaan door de vele martelingen die Hij had ondergaan.

We kunnen ons nauwelijks voorstellen welke pijn Hij heeft doorstaan en hoe dat op Golgotha zichtbaar is geweest. De haren van Zijn baard uitgerukt, de doornenkroon op Zijn hoofd, Zijn lichaam stukgeslagen, de spijkers door zijn armen en benen. Vol afgrijzen hebben Zijn moeder en discipelen toegekeken hoe Hij daar aan het kruis hing.

Maar wat een groot contrast enkele dagen later! Zo groot dat Maria en de Emmaüsgangers Hem niet herkenden. En later toen Hij verheerlijkt was verscheen Hij aan Johannes, zo krachtig dat Johannes als dood aan Zijn voeten viel:
‘Zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als een geluid van vele wateren… en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht’ (Openb. 1: 14-16).

Dit was en is dezelfde Jezus! Wat een geweldige bemoediging voor ons, want dit is ons vooruitzicht. Jezus is ons in alles voorgegaan. Hoe groot het lijden ook in deze tijd kan zijn, door ziekte, pijn, of verdriet, we mogen in dit alles opzien naar Hem die dit alles heeft gedragen. Met Hem zullen we ook opstaan en verheerlijkt worden! Daaraan mogen we ons vasthouden en daaruit kunnen we kracht en hoop putten. In alle omstandigheden!

‘Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden’ (Rom. 8: 18).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'