Verhoogde dalen en verlaagde heuvels

Een leven kan door pieken en dalen gaan. Soms zijn er dieptepunten, waarin alles donker en somber is, op andere keren zijn er hoogtepunten waarin je Gods glorie van dichtbij mag ervaren. Op al die momenten van ons leven worden we gevormd en wil God ons geloof en vertrouwen verdiepen.
In de dalen vol schaduw van de dood heeft Hij een tafel gereed gemaakt voor de ogen van onze tegenstanders (Psalm 23: 5). Op die momenten van angst, zorgen en onzekerheid mogen we maaltijd met Hem hebben en verzadigt Hij ons met moed, troost en kracht. Zo zal Hij onze dalen verhogen, zodat we door het lijden heen, zullen ervaren hoe groot Zijn trouw is.

Op de heuvels en de bergen in ons leven kunnen persoonlijke ambities en eigen eer valkuilen zijn waar God ons voor wil behoeden. Van oorsprong was satan de engel die aanbidding leidde voor Gods troon, totdat er trots in zijn hart ontstond (Ezech. 28: 12-19). Hij wilde zichzelf tot God maken en dat verteerde hem, waardoor hij uit de hemel werd geworpen. Zo zal hij elk mensenhart proberen te verleiden om in zijn val meegesleurd te worden.
Daarom zal God momenten in ons leven brengen waarin de bergen geslecht en de heuvels verlaagd worden. Pijnlijke momenten waarop we zullen leren wat overgave werkelijk betekent.

God heeft ons geluk voor ogen. ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de Here. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven’ (Jeremia 29: 11). De weg naar die toekomst wordt door Hem gebaand en geĆ«ffend. Dat betekent dat alle oneffenheden verwijderd moeten worden. De dalen worden verhoogd en de heuvels verlaagd, maar in alles is Hij de Herder Die ons voorgaat en verder leidt.

Hij moedigt ons aan om niet te blijven hangen in de dalen van somberheid, maar bij Hem aan tafel te gaan. Hij leert ons om op de ‘bergen van verheerlijking’ geen tenten neer te zetten, maar weer af te dalen. Altijd weer gaat de reis verder en zullen we meer van Zijn glans en glorie ontvangen, zolang we onze focus op Hem gericht houden.
‘Dan worden we van gedaante veranderd naar Zijn beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt’ (2 Kor. 3: 18).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'