Verlangen en zoeken

Er is een verschil tussen verlangen en zoeken. We kunnen met heel ons hart ergens naar verlangen, maar toch passief blijven. Onze ziel kan niet meer doen dan verlangen naar God, en dat verlangen bekend maken. Onze ziel (psyche) is verkleefd met ons mens-zijn, onze ik. Het is de diepste kern van ons hart waar onze zintuigen mee verbonden zijn. Alles wat we proeven, ruiken, voelen, zien en horen bewerkt iets in onze ziel, en we kunnen op verschillende manier uiten wat we ervaren. Maar de bijbel zegt: ‘er is niemand die God zoekt’ (Rom. 3: 11).

Het is onze geest (pneuma) diep in ons wezen, die door Gods Geest wordt gewekt en actief wordt. Waar onze ziel verlangt, is het onze geest die zoekt en verbinding maakt met Gods Geest. Daar waar de gemeenschap plaatsvindt tussen onze geest en Gods Geest is het waar het eeuwige Leven wordt verwekt. Dat is waar onze ziel opspringt en God kan verheerlijken met onze stem, met ons lichaam en met alles wat in ons is.

De Heilige Geest wordt in het Hebreeuws Roeach genoemd. Voor de schepping zweefde de Geest van God (Roeach) boven het water (Gen. 1: 2). De Geest broedde als het ware het leven uit, wat daarna bij de schepping werd gevormd. Zo broedt Gods Geest ook het leven uit in ons. Als we Hem zoeken met onze geest en Hem uitnodigen en toelaten om tot ons te naderen, dan wekt Hij de gebeden naar Zijn hart in ons op. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, zoals het behoort. De Geest Zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen’ (Rom. 8: 26).

Die verzuchtingen kunnen het leven op andere plaatsen en in andere mensen verwekken. Dat is het mysterie van de diepe voorbede die Gods Geest alleen maar kan en wil bewerken in ons.
O, mijn ziel verlangt naar Hem en met mijn geest diep in mij, zoek ik Hem ernstig. Kom Geest van God, doorwaai mij en schep nieuw leven door mij heen!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'