Vertrekken of blijven

In de eerste plaats is deze oproep van Jesaja gericht tot de ballingen die in Babel waren gebleven. Ze hadden de vrijheid gekregen om te kiezen te blijven of terug te keren naar Jeruzalem. De profeet dringt er bij hen op aan om te vertrekken en Babel achter hen te laten. Ze waren het heilige volk van God en zouden niet in deze heidense cultuur moeten blijven, een land met vreemde goden en occulte rituelen.

Als je het breder uitlegt, kan je ook kijken naar een geestelijke betekenis van deze oproep. In die zin zijn de woorden van Jesaja tot ons allemaal gericht en roept de profeet op tot een heilig leven. Zoals Petrus zegt: ‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’ (1 Petr. 1: 15).

Maar wat zijn dan die ‘heilige voorwerpen’ die genoemd worden? In de eerste plaats verwezen ze naar de ark en de voorwerpen uit de tempel, die door de Levieten werden gedragen. Het Hebreeuwse woord ‘Kalah’ wat vertaald is met ‘voorwerpen’, betekent letterlijk ‘vaten’. Dat doet denken aan wat Paulus beschrijft over de Heilige Geest: ‘Wij hebben deze schat in aarden vaten’ (2 Kor. 4: 7).
In die zin zijn we zelf heilige vaten en dragen we Gods Tegenwoordigheid met ons mee.

Het gaat hier dus over toewijding en verantwoordelijkheid! We zijn Gods ambassadeurs! Bij alles wat we doen en waar we zijn, dragen we Gods Geest met ons mee. En net als de Joden in Babel hebben we een vrije keus in deze wereld: We kunnen compromissen sluiten, of radicaal kiezen voor een overgegeven leven met Jezus. Waar kies je voor en wat betekent die keuze dan voor jou?

‘Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben. Heilig hen door Uw waarheid’ (Joh. 17: 16)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'