Vol en overvloedig

God zegent niet met kleine beetjes. De bijbel zegt dat Hij ons overlaadt (Psalm 68: 20). Dat betekent dat Hij meer geeft dan genoeg. Toen Jezus de duizenden mensen te eten gaf uit slecht vijf broden en twee vissen, was iedereen verzadigd, en er bleven twaalf manden brood over (Joh. 6: 12). Toen Jezus water in wijn veranderde, bleek dat de beste wijn te zijn die er was (Joh. 2: 10). Hij zegt: ‘Ik ben gekomen, opdat zij leven en overvloed hebben’ (Joh. 10: 10).

Toen de verloren zoon thuis gekomen was en de oudste zoon moeilijk deed over het feest en de geschenken die de vader deze jongen gaf, zei de vader: ‘Kind, jij bent altijd van mij en al het mijne is van jou’ (Luk. 15: 31). We zijn koningskinderen en hebben een hemelse bankrekening waarvan Hij ons de pas met pincode heeft gegeven. Daarbij hoeven we niet direct aan euros of dollars te denken. God spreekt over een andere rijkdom die de wereld niet begrijpt. Er zijn miljonairs die armer zijn dan een dakloze in een sloppenwijk. En er zijn mensen zonder geld die rijker zijn dan de rijkste miljonair.
De overvloed waar Jezus over spreekt, heeft betrekking over de ‘gunst’ van God. Als Zijn hand op je leven is, dan ben je ‘als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn, want al wat je doet zal goed gelukken’ (Psalm 1: 3).

Het leven van Jozef ging door diepe dalen nadat hij verkocht was door zijn broers. Hij werd slaaf, werd overgebracht naar een ver land en kwam onschuldig in de gevangenis terecht.
Toch staat er: ‘Maar de Here was met Jozef en bewees hem Zijn goedertierenheid’ (Gen. 39: 21). Hoewel alles om hem heen het tegendeel leek te bewijzen, was de gunst van God op zijn leven. Geluk wordt dus niet altijd bepaald door de omstandigheden. God kan je overvloedig zegenen in de meest bizarre situaties. De rijk gevulde tafel staat in het dal voor de ogen van wie je benauwen (Psalm 23).

Als ondanks al die omstandigheden alles lukt ben je een geslaagd mens. Dan zijn er geen zorgen, onzekerheden of angsten. Dan wandel je in de bestemming die God voor jou voor ogen heeft. En dat is precies de plek waar Hij ons wil hebben. Laat je leiden door Hem, en Zijn gunst zal op je leven zijn. Het zal vol en overvloedig zijn.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'