Voorgaande dingen

Niemand heeft iets aan loze beloftes. Er kunnen zoveel mooie woorden gezegd worden over de toekomst, maar hoe weet je of dat waarheid is? God zegt: ‘Kijk naar het verleden en zie de voorgaande dingen; zie wat Ik daarover gezegd heb. Zijn ze niet uitgekomen? Ben Ik niet trouw geweest aan Mijn beloftes?’

Deze woorden waren gericht tot het volk Israël wat in ballingschap was, en wat de belofte kreeg van verlossing. God herinnerde hen aan hun geschiedenis, die zij hun kinderen hadden ingeprent. Was Hij niet de God van Abraham, Izak en Jakob? Had Hij hen niet uit Egypte geleid? Voor hen waren de voorgaande dingen een garantie voor de toekomst, want God had Zijn trouw al zo vaak bewezen.

Als je twijfelt aan Gods beloftes voor je leven, kijk dan naar wat Hij in het verleden voor jou heeft gedaan. Hoe heeft Hij eerder tot je gesproken? Wat heeft Hij eerder voor jou gedaan? Wat zijn die ‘voorgaande dingen’ in jouw leven? Put daar de hoop en het geloof uit dat Hij Zijn beloftes nakomt.
En de nieuwe dingen zijn altijd groter en meer: ‘de heerlijkheid van dit toekomstige huis zal groter zijn dan die van het eerste’ (Haggai 2: 10), want God gaat altijd weer een stapje verder. Hij blijft niet bij het oude. De oude dingen zijn maar een schaduw van het nieuwe wat gaat komen.

Als je Gods hand in het verleden hebt zien bewegen in je leven, dan belooft dat iets voor de toekomst. Dan zal Hij grotere dingen geven, omdat Hij ernaar verlangt dat je beker overvloeit. God is niet de God van kleine beetjes of van net genoeg, maar Hij is de God Die overvloedig zegent en meer doet dan wij zien of beseffen.

‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efez. 3: 21)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'