Vrede als een rivier

De wereld zoekt naar gerechtigheid, toch zijn er veel conflicten. De mens verlangt naar vrede, toch is er veel onrust. De oorzaak van dat alles wordt door God in de woorden van Jesaja aangereikt: ‘Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden’.

God heeft het hier niet over strakke wetten die ons binden en beperken. Dat is religie en wetticisme. De Farizeeërs in de tijd van Jezus hadden allerlei geboden als een juk op de schouders van het volk gelegd, maar die gaven geen rust en zeker geen vrede. Jezus zei niet voor niets: ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht’. Die woorden waren geworteld in een vast fundament van liefde.

God spreekt over normen, waarden en leefregels, waarbij Jezus zegt: ‘U zult de Here, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en u zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Matth. 22: 37-39).
Zodra de liefde ontbreekt worden Gods leefregels strakke wetten die verstikken. Liefde is het fundament waarop vrede wordt gebouwd en waardoor gerechtigheid kan stromen.

Daarom roept Jesaja ons op om acht te slaan op dat grootste en belangrijkste gebod. En bevestigt Paulus de woorden van Jezus: ‘Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: ‘U zult uw naaste liefhebben als uzelf’ (Gal. 5: 14).

Heer, laat Uw onvoorwaardelijke liefde mijn hart doorstromen. Zodat ik een kanaal kan zijn van Uw gerechtigheid en Uw vrede zichtbaar wordt in mij en mijn omgeving.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'