Vrede, rust en veiligheid

Wat is vrede? Als je die vraag stelt zullen er verschillende antwoorden klinken. Vrede is meer dan afwezigheid van strijd of de aanwezigheid van rust en veiligheid. Jesaja noemt vrede de vrucht van gerechtigheid (Jes. 32: 17). Gerechtigheid is niet alleen een term waarmee aangeduid wordt dat iemand recht wordt aangedaan, maar ook dat boosdoeners worden gestraft. In de bijbel wordt gerechtigheid in verband gebracht met juist en zuiver handelen en met eerlijkheid ten opzichte van God, anderen en jezelf.

God had de wet aan Zijn volk gegeven en het geweten aan de heidenen, zodat gerechtigheid zou heersen en elk mens kon wonen in een plaats van vrede, rust en veiligheid (Rom .2: 13-15). Maar zowel de wet als ons geweten heeft die vrede niet kunnen brengen, omdat de mens zich daar niet aan kon houden. Daarom koos God een weg buiten de wet om, ‘namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus’ (Rom. 3: 22).

Niet voor niets wordt Jezus de Vredevorst genoemd, de Koning van gerechtigheid. Alleen Jezus kan ons de vrede geven, omdat echte vrede begint bij het herstel van de relatie met God, onze Vader. Daarom zullen alle diplomatieke en politieke verdragen en vredesonderhandelingen nooit echte vrede brengen. Ja misschien wel een periode zonder oorlog, zoals wij in ons land kennen, maar dat betekent nog niet dat we leven in gerechtigheid.
‘Zie een Koning zal regeren in gerechtigheid’ profeteerde Jesaja (Jes. 32: 1). Daar waar Jezus op de troon mag zitten, daar zal gerechtigheid heersen. ‘En de uitwerking van de gerechtigheid is rust en veiligheid tot in eeuwigheid’ (Jes. 32: 17).

Het Hebreeuwse woord voor vrede zoals Jesaja dat hier gebruikt is het bekende woord ’Shalom’. In dat woord zit de betekenis van harmonie en compleet zijn. De vrede die de Koning van Shalom ons geeft is een volmaakte vrede, omdat we in harmonie mogen leven met God, en van daaruit met elkaar en met onszelf.
Vrede met God, omdat de relatie met Hem is hersteld. Vrede met anderen, omdat Hij ons door Zijn Geest kracht geeft om lief te hebben en genade te hanteren. En vrede met onszelf, omdat Hij meer is dan ons hart, en Hij ons helpt om genade aan onszelf te geven als ons eigen hart ons veroordeelt en aanklaagt.

Hoe krijgen we dan die vrede die we zo nodig hebben? Heel eenvoudig; dankbaarheid is de sleutel die de weg opent naar vrede. We mogen God danken, omdat Hij alles geeft wat we nodig hebben. En dan zal de vrede van God, die alle begrip te boven gaat uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filip. 4: 7)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'