Vreemde werken en ongewone daden

Jesaja beschrijft het oordeel van God, dat op een ongewone en onverklaarbare wijze zal plaatsvinden. Mensen zullen het niet verwachten en niet begrijpen. Dat komt omdat God anders te werk gaat dan wij denken en verwachten. Zijn gedachten zijn hoger dan die van mensen. Wij kunnen daar niet bij met ons menselijk verstand.

Dat geldt niet alleen voor Gods ingrijpen op de dag van het oordeel. Het geldt ook voor alle dagen dat we met Hem wandelen. Vreemd zijn de werken die Hij doet en ongewoon Zijn daden. Dat vonden de mensen al van Jezus toen Hij op aarde was. Hij at met tollenaars en hoeren, sprak met Samaritanen, wees Farizeeërs en schriftgeleerden terecht (de geestelijke elite van die tijd), sprak met gezag, deed wonderen, liet zieken genezen en doden opstaan, en had autoriteit om zonden te vergeven.

Jezus deed wat Hij de Vader zag doen, dus door de werken van Jezus leren we God kennen. En God is onveranderlijk. Hij is Dezelfde als toen. Dat betekent dat Hij soms vreemde dingen in ons leven doet. Omdat Hij een doel voor ogen heeft, waar wij nog geen zicht op hebben. Hij ziet de dingen in een ander perspectief dan wij. Hij overziet het totale plaatje, terwijl wij maar gefocust zijn op een klein deel van het geheel.

In de bijbel zien we genoeg mensenlevens die op Goddelijke wijze tot hun bestemming komen. Eén daarvan is Jozef die door zijn broers werd verkocht en uiteindelijk als onderkoning in Egypte zijn volk kon redden van de hongersnood. Dat deed hem zelf zeggen: ‘jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is: een groot volk in leven te houden’ (Gen. 50: 20). Of hoe Mozes als kind aan het hof van Farao opgroeide, om vele jaren na zijn vlucht  naar de woestijn, daar weer terug te keren, om het volk Israel weg te leiden.

Jozef en Mozes zijn maar twee van de vele voorbeelden. Gods hand is te zien in de levens van Abraham, Jakob, David, Gideon, Esther, Ruth, Daniël, en al die anderen. Op vreemde, ongewone wijze heeft God hun leven geleid. En dat doet Hij nu nog steeds met jou en mij.
Onbegrijpelijk, maar wel een groot avontuur!

1 gedachte over “Vreemde werken en ongewone daden”

  1. Mooi stukje. En weer goed om te lezen dat God weet wat Hij aan het doen is! Wij kunnen Hem niet begrijpen, maar wel vertrouwen.
    Ziet er trouwens erg mooi uit

    Beantwoorden

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'