Vreugde geeft kracht

Aan een oproep om blij te zijn kan je niet altijd gehoor geven, want soms zijn de omstandigheden daar niet naar. Maar er is een verschil tussen blijheid en de vreugde die hier wordt genoemd. Blijheid is altijd gekoppeld aan wat je overkomt. Je wordt blij omdat er iets leuks, goeds of moois gebeurt in je leven. Vreugde heeft echter te maken met wat God doet. Dat staat los van de omstandigheden.

‘Gods barmhartigheden zijn nieuw elke morgen’ (Klaagl. 3: 23). Daarin mogen we ons verheugen, zelfs in moeilijke situaties. Juist daarin bewijst God Zijn trouw en geeft Hij kracht. Daarom zegt Jesaja: ‘Verheug je in wat Ik schep’. God geeft wat er eerst niet was. Eigenlijk wordt gezegd: ’train je in het verheugen.’ Want van nature ligt het niet in onze aard om ons te verheugen. We laten het te snel afhangen van de omstandigheden en we laten ons vaak leiden door ons gevoel. Maar God zegt hier door Jesaja heen dat we ervoor moeten kiezen om die vreugde toe te laten. Dat kan alleen als we onze focus verzetten en op God gericht blijven.

Zoals Paulus en Silas in de gevangenis zaten, nadat zij veel slagen hadden ontvangen, maar toch lofzangen zongen voor God (Hand. 16: 25). Zingen of Gods woorden proclameren is een prachtig hulpmiddel wat we kunnen toepassen. God wil dan een diepe vreugde in ons scheppen, die ons kracht geeft om boven moeilijke situaties uit te stijgen. Als je het nooit geprobeerd hebt zal je dat wonder ook nooit ervaren. Wat is er beter om de dag te beginnen met een lied in je hart?

‘Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn…ik zal dan toch in de Here van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De Here is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten’ (Habakuk 3: 17-19).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'