Vreugde na verlossing

Verlossing is een begrip wat we in onze taal weinig gebruiken. Het heeft te maken met vrijheid en ruimte. Letterlijk betekent het: bevrijding uit een benarde positie of gevangenschap. En dat is precies waar Jesaja het over heeft, wanneer hij spreekt over ‘wie door de Here zijn vrijgekocht. Zij zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich’. Jesaja profeteerde over het volk Israël met betrekking tot een letterlijke terugkeer in hun land. In geestelijke zin gaat het over terugkeren naar God. En dan geldt de belofte voor ons allemaal.

Wanneer we de prijs accepteren die door Jezus is betaald, keren we terug tot onze oorsprong, want we zijn eigenlijk bedoeld als kinderen van de Vader. Dat liet Jezus heel duidelijk zien in het verhaal van de verloren zoon. Zowel de jongste als de oudste zoon werden uit hun benarde positie gehaald. De jongste kwam letterlijk achter de zwijnen vandaan en mocht weer in de armen van de Vader vallen. Hij werd verlost uit zijn zoektocht en zijn eenzaamheid en hij ontving de vreugde van genade en vergeving. De oudste zoon werd verlost uit zijn blindheid en werd bewust gemaakt van zijn rijkdom: ‘Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou’ (Luk. 15: 31). Er was vreugde en blijdschap in het huis van de Vader.

Verlossing geeft vreugde, omdat verdriet en gezucht moeten wijken. Jesaja gebruikt zelfs het woord ‘wegvluchten’. Hetzelfde woord wordt gebruikt als er een strijd heeft plaatsgevonden, en de overwinning is behaald, waarna de vijand moet vluchten. Een betere vergelijking kan niet gemaakt worden. Het kruis is het symbool van overwinning en wij zijn in Hem meer dan overwinnaars. Daarin mogen we staan en wandelen, zodat verdriet en gezucht geen plaats meer hebben. Het is altijd een keuze om die weg te gaan, zoals de jongste zoon ervoor koos om naar de Vader terug te gaan. En zoals de oudste zoon ervoor moest kiezen om een andere houding aan te nemen.

Paulus legt uit dat we door die keuze dan innerlijk veranderd worden, door de vernieuwing van onze gezindheid. Een mooi woord voor een nieuwe levensinstelling, waarbij we onze moeilijkheden overwinnen door onze focus op Hem. We laten ons niet meer leiden door de omstandigheden, want we zijn verlost en in de ruimte gezet.
‘De Here is mijn kracht en mijn schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen. Daarom springt mijn hart op van vreugde en zal ik Hem met mijn lied loven’ (Psalm 28: 7)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'