De Vreze des Heren

De vreze des Heren is zo’n bijbels begrip waar aan de ene kant al zoveel over geschreven en gezegd is, maar aan de andere kant nog zoveel verwarring geeft. In orthodoxe kringen wordt God vooral gezien als streng en rechtvaardig, en komt het woord ‘vreze’ dicht in de buurt van ‘vrezen’, een vorm van ontzag waarbij angst ook meespeelt. Toch laat God bij al Zijn ontmoetingen met de mens altijd weten dat we niet bang voor Hem moeten zijn. Het eerste wat de engel tegen Maria zei, toen hij de geboorte van Jezus aankondigde, was: ‘Wees niet bevreesd’ (Luk. 1: 30). En dat waren dezelfde woorden die de engel tegen haar zei na de opstanding van Jezus (Matth. 28: 5).

God is onze Vader, Die ons liefheeft en Jezus nodigt ons uit om dichtbij Hem te zijn. Tegelijkertijd is Hij heilig, almachtig en grenzeloos groot en dat bewerkt bij ons een neiging om afstand te houden.
Jesaja noemt de vreze des Heren een schat. Het is een kostbaar cadeau wat God ons wil geven, waardoor we zowel Zijn liefde als Zijn heiligheid kunnen ervaren. Daardoor houdt het ons niet op afstand, maar trekt het ons als een magneet dichter naar Hem toe.

Het is een levensstijl wat ontwikkeld wordt door de werking van Gods Geest in ons hart, waarbij we ons voortdurend willen uitstrekken naar wat God ons wil leren. Hij maakt ons hongerig en dorstig naar meer. In elke situatie, en dat kunnen de gewone dagelijkse dingen zijn, wil Gods Geest tot ons spreken en door ons heen dingen doen. Daar hoeven we niet krampachtig mee om te gaan, maar in een gezonde relatie met Hem is dat net zo natuurlijk als ademhalen.

‘Mijn zoon, als je Mijn woorden aanneemt, en Mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des Heren begrijpen, de kennis van God vinden’ (Spr. 2: 1-5).

De vreze des Heren maakt ons wijs, verstandig, het geeft ons inzicht, maar bovenal: we leren God kennen. En dat kan nooit buiten de Heilige Geest om.
Dank God voor de Geest die ons gegeven is, als een schat in aarden vaten. Hoe meer we Hem ruimte geven in ons leven, hoe meer de vreze des Heren zich zal ontwikkelen en onze liefde en aanbidding voor Hem zal toenemen. Dan zal Hij ons meer van Zijn hart laten proeven, want ‘vertrouwelijk gaat de Here om met wie Hem vrezen’ (Psalm 25: 14).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'