Vriend van de Allerhoogste

Is het niet wonderlijk dat God Zich persoonlijk aan ons wil openbaren? God is geen kracht of macht, Hij is niet abstract, maar een Persoon. Hij is een Vader en Vriend. Een Herder, Leraar en Raadsman tegelijk. En Hij wil Zich persoonlijk laten kennen. Iedereen mag een unieke relatie met Hem hebben.

Daarom hoeven we niet met elkaar te concurreren om Zijn liefde te ontvangen. We hoeven ons niet met elkaar te vergelijken wie er een betere of diepere of meer intieme omgang met Hem mag hebben. In Zijn ogen zijn we gelijk, alleen we beleven de gemeenschap met Hem allemaal op een eigen manier, omdat we zelf zo verschillend zijn. Maar Hij is Dezelfde.

Jesaja zegt: ‘God heeft Zich persoonlijk aan mij geopenbaard’. Letterlijk staat daar: ‘Hij heeft in mijn oren gesproken’. God wil Zijn woorden in ons oor fluisteren, heel dichtbij. Zoals geliefden elkaar toespreken. Hij wil Zijn geheimen, Zijn plannen en Zijn verlangen aan ons bekend maken. Zoals Hij dat met Abraham, Mozes en David deed. Zoals Jezus met Zijn discipelen omging. Niet als een meester die zijn leerlingen les gaf, maar als een Vriend die Zijn hart wil delen.

Het blijft een wonder, een mysterie, dat de Almachtige Schepper van hemel en aarde wil afdalen in ons hart. Daar kan je alleen maar heel stil van worden en Hem toelaten.
‘Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond.
U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd’
(Psalm 8: 4-7).
Wonderlijk maar waar!

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'