Gezalfde overwinnaars

Bij God mogen we altijd opnieuw beginnen. Alle misstappen, fouten, tekortkomingen, die we als mens maken wil Hij van ons wegdoen. Het woord ‘uitdelgen’ wat Jesaja noemt, komt van het Hebreeuwse woord ‘machah’ wat aan de ene kant ‘vernietigen’ betekent, maar aan de andere kant wordt datzelfde woord ook gebruikt wanneer iets met olie wordt glad gemaakt. En dat is opmerkelijk.

De olie staat symbool voor het het werk van de Heilige Geest. Koningen en priesters werden ingewijd en gezalfd met olie. Daarmee wilde God hen apart zetten voor een taak waarin Gods Geest hen zou bekleden en omhullen met ‘de mantel’ van gerechtigheid, wijsheid en genade. Zo heeft God ons geroepen als koningen en priesters: ‘maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte’ (1 Petr. 2: 9).

De olie had in bijbelse tijden een meervoudige functie. Het werd niet alleen gebruikt bij inwijdingsrituelen, maar ook bij voorbereiding voor de strijd. Dan werden de schilden ingevet met olie, zodat het zwaard van de tegenstander er langs zou afglijden (2 Sam. 1: 19). God heeft ons niet alleen als priesters ingewijd, maar Hij maakt ons ook klaar voor de strijd om niet langer meer door de vijand getroffen te kunnen worden.

Het bloed van Jezus is het fundament van onze verlossing, maar de olie is het teken van het zoonschap, immers ‘de Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn’ (Rom. 8: 16). Vanuit die positie bezitten we autoriteit en mogen we met Hem regeren. Dan zijn we niet als een speelbal overgeleverd aan allerlei lusten, verleidingen en misleidingen, maar mogen we onze plaats innemen en deelhebben aan Zijn glorieuze overwinning!

‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof’ (1 Joh. 5:4).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'