Vuur uit de hemel

Wat mensen nodig hebben, wat de wereld nodig heeft is de krachtige verandering door het werk van de Heilige Geest. Jesaja geeft aan wat er dan gebeurt: ‘Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden’. Alles wat droog en dor is, wordt verfrist en levend.
Al in Genesis is te lezen dat de Geest Gods boven het water zweefde, en het leven uitbroedde zodat door het Woord alles tot stand gebracht kon worden. De schepping was een heilige samenwerking tussen de Vader, de Zoon en de Geest. De Geest broedde, de Zoon sprak en de Vader formeerde, waardoor het leven in hemel en aarde tevoorschijn kwam.

En zo wil de Geest nog steeds uitgegoten worden over alles wat leven nodig heeft. Sommigen denken aan een eenmalige gebeurtenis die op Pinksteren plaatsvond, maar de Geest wil telkens weer opnieuw dat leven uitgieten. Zo lezen we: ‘En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest’ (Hand. 4: 31). Het was toen al lang Pinksteren geweest, maar de Geest kwam opnieuw! En zo is het op verschillende momenten in de geschiedenis geweest, dat de Geest werd uitgegoten uit de hoogte en plaatsen, gebieden en mensen bedauwde en vervulde met nieuwe levenskracht.

O wat hebben we de Heilige Geest nodig! Dat Hij onze droge en dorre plaatsen opnieuw wil doorwaaien! In Handelingen 4 lezen we wat daaraan vooraf ging: ‘Zij hadden gebeden’. Net zoals op die Pinksterdag dat zij in de bovenzaal eensgezind in gebed waren. Wat zij baden wordt niet vermeld, maar uit de laatste woorden van Jezus weten we wat de strekking was van die gebeden. Zij moesten wachten op de belofte van de Vader, ‘want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen’ (Hand. 1: 5). Ze zullen de Heilige Geest hebben uitgenodigd en gesmeekt hebben om dat vuur wat beloofd was (Hand. 1: 14).

Onze honger en dorst naar de Geest bepaalt de intensiteit van onze voorbede. Hoe groot is dat verlangen? Hoe bidden en smeken wij om het vuur van de Geest? Hoe klinken onze gebeden? Geloven we nog wel in de verandering die Hij alleen kan geven? Wat zou het heerlijk zijn als de plaats waar wij bidden opnieuw wordt bewogen. En dat we daarna met volle vrijmoedigheid in de kracht van de Geest mogen mee bewegen.

Als we het ‘onze Vader’ bidden, dan vragen we; ‘Laat Uw Koninkrijk komen’. Dat betekent dat we de dingen willen zien gebeuren die bij dat Koninkrijk horen. Waarvan Jezus zei: ‘Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd’ (Matth. 11: 5). Als we vol van de Geest zijn, dan horen al die dingen daarbij.

Laten we daarom niet ophouden om te bidden om de Heilige Geest, want de wereld heeft die vurige heilige wind, zo nodig. Kom o Geest van God en bezoek ons land, verfris ons hart en vernieuw onze liefde, ons geloof en onze verwachting. Maak ons tot krachtige, vruchtbare mensen die bruikbaar zijn in Uw handen.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'