Waar zijn de wachters?

Voordat Jesaja dit uitroept somt hij een lange rij ellende op. Hij ziet een wereld vol ongerechtigheid, leugens, oorlog, schijnheiligheid, geweld en duisternis. Als je dat zo leest dan is er door alle eeuwen heen weinig verandert. Er zijn mensen die God hiervan de schuld geven, of juist hierdoor niet (meer) in God geloven. Helaas ligt de oorzaak niet bij God, maar bij mensen.

En er is natuurlijk ook een tegenstander die erop uit is alles kapot te maken. Petrus zegt daarover: ‘Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw (1 Petr. 5: 8). 
Als Jezus het heeft over de dingen die zich af zullen spelen voor Zijn wederkomst, dan heeft Hij het juist ook over die waakzaamheid en koppelt Hij dat aan gebed (Lucas 21: 36). Over alle dingen die we om ons heen zien kunnen we ons verbazen, boos worden, verdriet hebben of bang zijn, maar uiteindelijk verwacht God maar één ding van ons: ‘Waak en bidt’.

De oorzaak van heel veel dingen ligt helaas bij te weinig gebed. Zoals Jesaja dat aangeeft: ‘…want er was geen voorbidder’. God roept het uit: ‘Waar zijn de wachters? Waar zijn de mensen die voorbede willen doen? Waar zijn de bidders die de bressen willen dichten?’ Emoties over de toestand in de wereld heeft alleen zin als het je brengt naar gebed. Als het je uit laat roepen naar God die veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen, want Hij heeft ervoor gekozen om ons die priesterrol te geven.

Misschien ben je het roepen moe geworden. Misschien weet je geen woorden te vinden, want hoe moet je bidden? Laat dat je dan niet weerhouden, maar breng de beloftes die God heeft gegeven terug naar Zijn troon en houd je daaraan vast, want Hij heeft gesproken: ‘Zie ik maak alle dingen nieuw!!’

 

 

 

 

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'