Wachten duurt lang

Er is een gebed dat alle eeuwen door heeft geklonken. Een vraag wat door zoveel mensen is uitgeroepen naar God: ‘Hoelang?’
David bidt dit uit als hij vervolgt wordt: ‘Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?’ (Psalm 13: 2-3).
Dezelfde vraag klinkt, als God aan Daniël de toekomst heeft geopenbaard: ‘Hoelang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen?’ (Dan. 12: 6)
Habakuk roept het uit als hij in voorbede is voor zijn volk: ‘Hoelang roep ik om hulp en luistert U niet, roep ik tot U: Geweld! En verlost U niet?’ (Hab. 1: 2).
De discipelen vroegen aan Jezus: ‘Heer, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ (Hand. 1: 6). En Johannes zag en hoorde de zielen in de hemel onder het altaar uitroepen: ‘Hoelang…?’ (Openb. 6: 10).

Soms lijkt het alsof God te lang wacht met ingrijpen. Dan lijkt het alsof al die gebeden niet worden gehoord. Het lijkt dat God Zich niet bekommert om het lijden en Hij Zich teruggetrokken heeft van deze wereld. Is het niet de meest gestelde vraag die niet-gelovigen stellen: ‘Als er dan een God is, waarom doet Hij dan niets?’ Maar Jesaja geeft de reden, al begrijpen we dat niet. Het antwoord is: Genade.

God heeft ingegrepen op Golgotha. Bij het kruis vinden we redding, verlossing, hoop, genezing, heling en herstel. En God zal ook de wereld uit haar lijden verlossen. Maar zolang de mens nog zoekt in eigen middelen, eigen kracht en ‘eigenwijsheid’ duurt het nog even. Een korte tijd nog geeft God de kans om Hem te vinden.

En in die tijd mogen we bidden dat Hij de tijd van wachten zal verkorten. Mogen we bidden: ‘Heer laat Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden in hemel en op aarde.’
In die tijd van wachten zullen we zingen: ‘Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil’ (Psalm 13: 6).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'