Wachten in de wildernis

De profetie van Jesaja spreekt over water in de woestijn. Een oase die God geeft temidden van alle droogte en dorheid. Een oase is een vruchtbare plek in de woestijn die ontstaat door de aanwezigheid van ondergrondse bronnen. Diep onder de grond zorgde een bron vol levend water ervoor dat het droge zand uiteindelijk vruchtbare grond kon worden.

Elke grote en onstuimige rivier ontspringt ergens in de wildernis uit een bron die soms verscholen is hoog in de bergen. Nauwelijks zichtbaar, soms beginnend met een klein stroompje, wat langzaam uitgroeit tot een beek. Pas kilometers verder wordt die beek breder en sterker en ontwikkelt zich die krachtige rivier.

Soms kan God spreken en het is er direct, zoals Hij sprak in Genesis. ‘En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht’ (Gen. 1: 3). Maar andere keren duurt het proces langer en vraagt Hij geduld. Dan heeft iets tijd nodig om door te breken, zoals de oase in de loop van de jaren is voortgekomen uit de bron diep onder de grond. Soms heeft het tijd nodig om te groeien, zoals het stroompje uit de bergen een afstand moest overbruggen om die sterke rivier te worden.

God is trouw, en hoe langer de wachttijd, des te groter het wonder. Hij komt Zijn beloftes altijd na. Alleen dichtbij de Bron kunnen we leren te vertrouwen. In de diepte en in het verborgene groeit het geloof wat nodig is om door te breken en sterk te worden. Daar worden we klaar gemaakt en voorbereid op hetgeen Hij aan ons wil geven of door ons heen wil doen.

Heer, leer mij geduld te hebben zolang mijn gebeden nog niet zijn verhoord. Help mij dichtbij U te blijven en daar te wachten op de juiste tijd.

Zeker, mijn ziel, zwijg voor God,
want van Hem is mijn verwachting.
Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil,
mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.
(Psalm 62: 6-7)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'