Wachters op de muren

Vroeger waren de steden ommuurd met dikke muren waar wachtposten stonden opgesteld. Zij hadden de opdracht om alert te zijn en naar de omgeving te speuren naar een mogelijke vijand. Als die zich dan liet zien, sloegen zij alarm, werd de poort gesloten en maakte het leger zich gereed voor de strijd.

Deze tekst wordt vaak gebruikt om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Het is goed om te bidden voor Israël, maar wachters zijn niet alleen nodig voor Jeruzalem. Er zijn vele poorten en muren waar wachters hun plek moeten innemen. Wie zijn dan die wachters? Het antwoord geeft Jesaja zelf 2 zinnen later: ‘U die het volk aan de Here doet denken’.
 In feite zijn we dat dus allemaal. Als Kerk hebben we de opdracht, de roeping om ‘het volk’ op God te wijzen. We mogen onze plaats innemen op ‘de muren’ van ons gezin, onze familie, onze woonplaats, ons land of daar waar God ons ook heeft geplaatst.

Er zijn plunderaars die in mensenlevens willen binnendringen om te roven en te stelen. Door ons gebed kunnen we tegen hen opstaan en voor mensen in de bres springen. De vroegere wachters stonden op de muren en tuurden in de verte. Via internet en tv kunnen we tegenwoordig ‘verder zien’ dan die wachters. Datgene wat we in de wereld om ons heen waarnemen, moet ons niet beangstigen, maar ons brengen in voorbede. 
Kom, sta op en neem je plaats in op de muur. Laat je stem horen! Het hemelse leger staat klaar om op jouw geluid er op uit te trekken.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'