Water bij de wijn

Als we water bij de wijn doen sluiten we compromissen. Soms kan dat goed zijn om tot een besluit te komen of tot een overeenkomst. Als twee partijen te ver van elkaar verwijderd zijn, is het soms nodig dat beide partijen water bij de wijn doen om tot elkaar te komen. Maar als we in ons geloof water bij de wijn doen, begeven we ons op een hellend vlak. Dan ontaardt geloof in religie, waar wel de vorm behouden blijft, maar de inhoud krachteloos en smakeloos wordt.

Jezus zei hierover: ‘Als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?’ (Lukas 14: 34). Zout is bedoeld om bederf tegen te gaan en om het voedsel smakelijk te maken. Wijn is bedoeld om vreugde te geven. Die elementen ontbreken als we het christelijk geloof laten vervallen tot een religieuze traditie. Paulus beschrijft mensen die leven met een schijn van godsvrucht, maar de kracht ervan verloochend hebben (2 Tim. 3: 5). Ze hebben water bij de wijn gedaan. Dat kan voorkomen bij mensen die wel opgevoed zijn in een christelijke traditie, maar nooit Hem hebben ontmoet als de opgestane Heer. Wel gelezen hebben over Pasen en gehoord hebben over Pinksteren maar dit nog nooit hebben beleefd.

Maar het kan ook gebeuren als je de intieme relatie met God verwaarloost. Als je omgang met Hem verwatert en de vreugde mist van Zijn Tegenwoordigheid. Als je aandacht voor Hem is vervallen en al je energie is uitgegaan naar andere zaken. Voor alles is er maar één oplossing. Keer je tot Degene die water in wijn kan veranderen. ‘Laat het goud in het stof liggen, dan zal de Almachtige je goud zijn. Ja dan zal je vreugde scheppen in de Almachtige, en je zult je gezicht tot God opheffen. Je zult vurig tot Hem bidden, en Hij zal je verhoren’ (Job 22: 25-27). Dan zal je weer proeven hoe de volle wijn smaakt. Dat smaakt naar meer…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'