Water van boven'Ik, de Here, bescherm hem, elk ogenblik bevochtig Ik hem. opdat de vijand hem niet kan beschadigen, bescherm Ik hem nacht en dag' (Jesaja 27: 3)