Water van boven

God is onze Beschermer. Elke dag en elke nacht waakt Hij over ons, zodat de vijand ons niet kan beschadigen. Over welke vijand hebben we het dan? Jesaja beschrijft de vijand als ‘de kronkelende slang’ en ‘het monster dat in de zee is’ (Jesaja 27: 1). Dan weten we wel over wie het gaat.

Het monster in de zee is geen prehistorisch dier als een monster van Loch Ness. Nee, de zee is beeldend bedoeld als ‘de mensenzee’, de wereld, de aarde, waarop satan met zijn demonen is neergeworpen. De bijbel beschrijft hoe de aarde voor de schepping ‘woest en leeg was, en duisternis lag over de watervloed’ (Genesis 1: 2). De woorden ‘woest en leeg’ worden gebruikt om de gevolgen van een grote catastrofe te beschrijven. De wetenschap denkt bij die catastrofe aan een oerknal waaruit alles is ontstaan, maar Johannes beschrijft de werkelijke oorzaak die ooit heeft plaatsgevonden: ‘En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen’ (Openb. 12: 9).

Een slimme tactiek van de duivel is dat hij van zichzelf een karikatuur heeft gemaakt waar de moderne mens van deze tijd niet meer in gelooft. Maar ‘de tegenstander gaat nog steeds rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden’ (1 Petr. 5: 8).

Toch hoeven we niet bang te zijn, wel waakzaam en alert, want hij vertoont zich in vele gedaanten. En vaak op plaatsen en in mensen waar we hem niet verwachten.
Maar God beschermt ons en ‘bevochtigt’ ons. Het woord wat hier met bevochtigen is vertaald, komt van het Hebreeuwse ‘shaqah’ wat verwijst naar een bron waaruit water opwelt. Die bron met levend water is de Geest die ons vervult en sterk maakt. Vandaar uit kunnen we weerstand bieden en autoriteit uitoefenen. Zoals Jezus dat deed toen hij satan tegenkwam in de woestijn. Het water waarmee Hij ons bevochtigt maakt ons tot weerbare en krachtige mensen.

Dank U Heer voor het water uit Uw bron, wat mij levend maakt en sterk!
Waar U met Uw hand begon, voleindigt U het werk.
Geen vijand kan mij naderen in de dag of in de nacht.
Want Uw hand is altijd op mij en U houdt over mij de wacht.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'