De weg naar verlossing

Wanneer er gesproken wordt over wraak en vergelding, dan hebben die woorden meestal een boosaardige, negatieve klank. We denken dan aan de uitdrukking ‘oog om oog en tand om tand’ en vertalen dat als: ‘wanneer iemand iets doet, zal hem hetzelfde aangedaan worden’. Die uitleg komt voort uit onze interpretatie van de wet (Ex. 21: 23-25 en Lev. 24: 19-20), maar de Joodse traditie ziet die wet veel meer als schadevergoeding dan als wraakactie. Daarom wordt het begrip ‘wraak’ ook versterkt door het woord ‘vergelding’ oftewel: vergoeding.

Jezus legde uit hoe we dit moeten lezen: ‘U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter: wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem’ (Matth. 5: 38-41). De boodschap die Jezus hiermee uitdraagt gaat verder en dieper dan wraak of een schadevergoeding. Hij heeft het hier over vergeving en overvloedige genade.

Heel vaak wordt de wraak van God alleen maar uitgelegd als een straf met een oordeel, waarin alles met vuur vernietigd wordt. Maar er is een andere kant van Gods wraak: Hij zal vergoeden wat er aan ongerechtigheid heeft plaatsgevonden in de wereld. In de eerste plaats heeft Jezus daarvoor al de prijs betaald aan het kruis, maar er volgt nog veel meer. Er is genezing, herstel, troost, kracht en heling wanneer we ons richten tot dat kruis.

Jesaja laat dat zien, want hij plaatst de wraak en vergelding van God in de context van verlossing en vernieuwing. ‘De ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen’. Dit zijn de tekenen van Gods Koninkrijk, die zichtbaar worden als Gods genade ruimte krijgt, en als we in Zijn liefde en kracht gaan wandelen.

Gods wraak zal niet pas komen bij het laatste oordeel, maar openbaart zich telkens wanneer wij in de Naam van Jezus ziekte bestraffen en demonen uitwerpen. Dan zullen we de gevolgen daarvan zien. Dat is de vergelding die we lezen in de woorden van Jesaja. En dat is de opdracht die Jezus ons gaf: ‘Predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit.’ (Matth. 10: 8). Laten we dat doen, de wereld wacht op ons….

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'