Weg uit Babel

Babel staat in de bijbel symbool voor alles wat goddeloos is en waar de mens zichzelf tot god heeft gemaakt. Al in de verre oudheid was Babel de plek waar werd gesproken: ‘Kom laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top tot in de hemel reikt en laten we voor ons een naam maken…’ (Gen. 11: 4).
Babel was ook de plek van het occultisme, het centrum van mystieke rituelen, waar men aan de hand van de stand van sterren en planeten de toekomst wilde bepalen.

Er was een tijd dat het Joodse volk naar Babel was weggevoerd. Voor een periode van 70 jaar leefde het daar in ballingschap. Maar toen brak de tijd aan dat het volk de vrije keus had om terug te gaan naar hun eigen land. Het land wat God hen ooit had gegeven als het beloofde land van melk en honing. Er waren er die met Ezra en Nehemia terug gingen om de muren van de stad en de tempel te herbouwen. Er waren er ook die achterbleven omdat de verlokkingen van Babel te sterk waren.

De roep van de profeet was niet alleen voor hen bestemd. Die roep klinkt door alle eeuwen heen ook tot ons: ‘Ga weg uit Babel!’ Laat je leven niet bepaald worden door geld, macht of materialisme. Raak niet verstrikt door de verleiding van een eigen naam, een eigen bediening of eigen werken. Heb je de moed om mee te helpen de muren van Gods huis te herbouwen? Ondanks de tegenstand en de tegenwerking die dat vaak oproept?

Er is een opdracht te vervullen waarin Jezus ons is voorgegaan. Een boodschap, waarvan Jesaja zegt: ‘Verkondig met luide vreugdezang, laat dit horen, draag het uit tot aan het eind der aarde, zeg: de Here heeft Zijn knecht Jakob verlost’ (Jes. 48: 20b)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'