Wegbereider voor de vrijheid

Voordat een koning een plaats bezoekt wordt alles eerst op zijn komst voorbereid. Alles wordt schoongemaakt en opgeknapt. In de tijd van de bijbel was dat niet anders. David zingt daarover in Psalm 24: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat’. De woestijnwind had het zand meegenomen en de oude stadspoorten waren letterlijk bedolven en dichtgeslibd. Er moest ruimte gemaakt worden door dat zand weg te graven, waardoor het leek alsof de poorten verhoogd werden. In werkelijkheid werd het zand onder die poorten weg geschept. De weg werd vrijgemaakt zodat Koning alle ruimte kreeg om binnen te komen.

Zowel de woorden van Jesaja als David hebben dezelfde strekking. De weg wordt voorbereid voor de komst van de Koning. Soms willen we van alles van God ontvangen en ervaren, maar ligt er nog teveel woestijnzand, wat eerst opgeruimd moet worden.
Ook op de komst van Jezus werden mensen eerst voorbereid door de wegbereider Johannes de Doper. Als een heraut kondigde hij de komst van Jezus aan en later was hij bereid om plaats voor Hem te maken. Daar waar Johannes stopte ging Jezus verder. Zo is de Heilige Geest in ons een wegbereider, die onze harten doorzoekt naar dichtgeslibde wegen en ontoegankelijke plaatsen in ons hart.

Zijn we bereid ons hart door Hem te laten doorzoeken, zodat Koning Jezus nog meer ruimte krijgt? Biecht en schuldbelijdenis zijn oude termen geworden, maar zijn essentieel om de weg vrij te maken. ‘Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt’ (Jak. 5: 16). De komst van de Koning brengt genezing, heling en bevrijding als we bereid zijn om het zand van verborgen zonden en oude patronen weg te graven en aan het licht te brengen.

In deze tijd zou de Kerk in de maatschappij een wegbereider moeten zijn. Een veilige plek waar die schuldbelijdenis kan plaatsvinden, zodat mensen daar in de vrijheid kunnen komen. Daar is in het verleden veel misgegaan, maar ook hier mogen we de poorten weer uitgraven. We bidden dat het weer een bron van herstel en heling mag zijn, een oase waar de Bron van levend water gevonden kan worden.

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'