Wijd en uitgestrekt

In de bijbel lezen we over mensen die visioenen en dromen krijgen waarin hen een blik in de hemel wordt gegund. Ze komen woorden tekort om hun ervaringen te beschrijven. Jesaja, Ezechiël, Daniël en andere profeten zijn ontzet over het bovennatuurlijke wat hun overkomt. Paulus schrijft over dat hij in de derde hemel werd opgenomen en hemelse dingen zag waarover hij niet kon spreken. Johannes had op Patmos een ontmoeting met Jezus in al Zijn kracht en heerlijkheid en ontving apocalyptische openbaringen.

Die goddelijke ontmoetingen zijn niet verleden tijd, want God is gisteren en vandaag Dezelfde. Ook in deze tijd zijn er verhalen van mensen met bovennatuurlijke ervaringen. Als je dat leest kan je daardoor overweldigd worden. Het kan je een verlangen geven naar meer. Het zou je jaloers kunnen maken. Toch zijn de woorden van Jesaja ook voor ons bestemd. Ook voor jou en mij. Straks zullen we Jezus zien in Zijn glorie en majesteit. Zoals de bijbel beloofd: ‘elk oog zal Hem zien’ (Openb. 1: 7). Maar tot die tijd mogen we dagelijkse ontmoetingen met Hem hebben en Hem zien in Zijn schoonheid met onze ‘geestelijke ogen’.

Het is Zijn Geest in ons, Die ons mee wil nemen naar die verborgen plaats. Alles hangt af van de tijd die we Hem daarvoor willen geven. Als we in de stilte komen en Hem aanbidden, plaatst Hij ons in de ruimte die Jesaja omschrijft als ‘een wijd en uitgestrekt land’. Dat is wat de ‘schoonheid van de Koning’ kenmerkt. Er zijn geen grenzen meer van tijd of ruimte. Alle dagelijkse beslommeringen wil Hij van ons afnemen, zodat we alleen maar oog hebben voor Hem Die alles in Zijn hand heeft. Als we onze focus op Hem hebben, bevrijdt Hij ons van alle benauwdheden en beperkingen. Soms kunnen onze gedachten allerlei blokkades opwerpen, terwijl God ons wil laten ontdekken dat onze mogelijkheden onbeperkt zijn.

God heeft ons gemaakt om te bloeien en Hij wil dat niets ons daarin zal belemmeren. Daarvoor zijn die goddelijke momenten nodig, waarin Hij ons weer een scherpe blik geeft. De ontmoetingen met de Koning laten ons alles in dat hemels perspectief zien. Want ‘de Here heeft ruimte voor ons gemaakt en wij zullen vruchtbaar zijn in dit land’. (Gen. 26: 22).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'