Wonderlijke dingen'Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost' (Jesaja 43: 1)