Wonderlijke dingen

Telkens als God Zichzelf openbaart moet Hij mensen geruststellen. De woorden ‘wees niet bevreesd’ klinken regelmatig in de bijbel. Logisch, want wanneer we als aardse mensen in contact komen met een hemelse werkelijkheid, raakt alles in ons in verwarring. We zijn niet gewend aan het bovennatuurlijke, omdat onze zintuigen vooral gericht zijn op datgene wat we in het natuurlijke kunnen waarnemen en met ons verstand kunnen verklaren.

God wil betrokken zijn bij ons leven, daarom zoekt Hij ons op en doet Hij soms wonderlijke dingen. Omdat Hij het beste weet wat wij nodig hebben, en omdat Hij ons wil gebruiken in Zijn Verlossingsplan. We moeten nooit vergeten dat we deel zijn van een groter geheel. God heeft ons persoonlijk geluk voor ogen, maar ook dat van de wereld om ons heen en Hij past dat zo in elkaar dat alles tot Zijn bestemming komt.
Omdat ons verstand dat vaak niet kan bevatten, hebben we Zijn geruststellende stem nodig in ons leven. Zoals Abraham dat nodig had toen God aan hem verscheen: ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u; Ik zal u zegenen…’ (Gen. 26: 24).

God is met ons, God is voor ons. We hoeven niet bang te zijn, ook al begrijpen we Hem vaak niet. Ook al kunnen we Zijn bovennatuurlijke wonderen niet bevatten. Toen Sara hoorde dat ze op hoge leeftijd nog moeder zou worden, moest ze lachen van ongeloof. Toch gebeurde dat. Toen Zacharias hoorde dat hij in zijn ouderdom vader zou worden, was hij sprakeloos. Toch gebeurde dat. Wonderen gebeuren nog steeds. Niet omdat wij zoveel geloof hebben, maar omdat Hij genadig is.

Daarom mogen we grote dromen dromen en alles van Hem verwachten. Wees niet bevreesd. ‘Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn? (Gen. 18: 14)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'