Woorden van eeuwig leven

Tegenover de vergankelijkheid van de mens en alles wat de wereld ons te bieden heeft staat het eeuwige Woord van God. Het Hebreeuwse woord ‘Dabar’ is dan wel in onze Nederlandse bijbelvertaling met Woord vertaald, maar draagt zoveel andere betekenissen met zich mee. Zoals zoveel eigenschappen van God is het eigenlijk niet met één woord te vertalen. ‘Dabar’ staat voor het gesproken woord, maar ook voor belofte, gebod, antwoord, gedachte, besluit of plan.

Wat Jesaja wil zeggen is dat God altijd weer zijn verbond zal gedenken en trouw is aan Zijn beloftes. Dat wat Hij gesproken heeft zal Hij nakomen. God is te vertrouwen. Zoals de profeet ook later nog eens zal herhalen: ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zo zal Mijn Woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat; het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren’ (Jes. 55: 10,11).

Als God Zijn Woord heeft gesproken, dan komt iets tot stand wat blijvend is. Als God beloften heeft gegeven van herstel en vernieuwing dan zal dat plaatsvinden. Als God gezegd heeft dat Hij ons nooit zal verlaten, maar altijd nabij is, dan is dat een eeuwige waarheid waarop wij mogen staan.

Temidden van een wereld waarin veel menselijke woorden vaak loze beloftes, of onwaarheden blijken te zijn, heeft God zijn Woord gezonden. En dat gesproken Woord is vlees geworden in Jezus. ‘In dat Woord is het leven en het licht wat schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen’ (Joh. 1: 5). Maar ook al wordt dat Woord niet begrepen, dan wil dat niet betekenen dat het niet waar is. Op alle vragen die gesteld kunnen worden is één antwoord mogelijk, en dat antwoord is het Woord van God. Een bekend lied zingt dat uit: ‘Jesus is the Answer for the world today, above Him there is no other, Jesus is the Way’.

Dat klinkt eenvoudig en voor veel mensen te simpel, maar in dat Antwoord zit zoveel meer diepte dan we beseffen. Omdat Gods Woord eeuwig is, geeft het niet alleen rust, troost en hoop, maar ook richting in ons leven. En dat is wat we nodig hebben, omdat we anders dreigen te verdwalen in een doolhof van eigen overtuigingen of duistere misleidingen. Dank God voor Zijn Woord omdat Hij ons in Zijn liefde, daarvoor wil bewaren.
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet  en een licht op mijn pad’ (Psalm 119: 105).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'