Woorden van kracht en leven‘Ik leg Mijn woorden in Uw mond’ (Jesaja 51: 16)