Woorden van leven

Eigenlijk kan je dit vers niet losrukken uit de context, zo mooi heeft de profeet Jesaja beschreven wat het spreken van God bewerkt. ‘Zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter…’

De Geest in ons wordt in de bijbel de vroege of de late regen genoemd. Zoals de regen ervoor zorgt dat de aarde vruchtbaar is en het zaad laat opkomen, zo wil de Geest door ons heen datzelfde bewerken. We moeten dat niet onderschatten. We mogen woorden van leven verspreiden. Anderen bemoedigen, aanmoedigen, troosten, moed inspreken, bevestigen, erkennen. Hoeveel kracht komt daaruit voort.

Er is een tegenstander die het tegenovergestelde wil doen. En laten wij hem daarvoor geen ruimte geven: Roddel, kritiek, negatief spreken, kleineren. Jacobus vergelijkt de tong met een klein vuur wat een grote hoop hout kan laten branden (Jac. 3: 5).
 De Geest wil door ons heen met Zijn ‘regenwater’ dat vuur blussen en leven geven. Het zal nooit vruchteloos zijn.
Wat een hoop geeft dat, want soms twijfel je wel eens aan datgene wat er onbeholpen uit je mond kan komen. Als je iemand wilt troosten of bemoedigen en je stamelende woorden tekort lijken te schieten. Alles wat je in Zijn naam uitspreekt werkt iets uit. Misschien zie je niet altijd direct een zichtbaar effect, maar: ‘Werp uw brood uit over het water, want na vele dagen zult u het vinden’ (Prediker 11: 1).

We mogen vanuit deze belofte erop vertrouwen dat de Heilige Geest een onzichtbaar werk doet. Zoals we ook niet zien wat er onder de grond gebeurt als de regen is gevallen en het zaad ontkiemt. Ineens komt het boven de aarde en zien we vrucht. Laten je woorden vandaag dat leven verspreiden. Giet het uit in je omgeving, zodat het lichter wordt en laat de Geest het verder uitwerken.

‘Lieflijke woorden zijn een honingraat, zoet voor de ziel, en genezing voor de beenderen’
(Spreuken 16: 24).

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'