Zalving voor zending

Dit waren de eerste woorden die Jezus sprak in Nazareth toen Hij terugkeerde uit de woestijn waar Hij 40 dagen verbleef en verzocht werd. De Heilige Geest was op Hem en door die Kracht begon Hij Zijn bediening: sprak Hij, genas Hij zieken, en wekte Hij doden op. Tot die tijd werden alleen koningen en priesters gezalfd en ontvingen profeten de Heilige Geest. Maar vanaf dat moment werd alles anders, en sinds Pinksteren is alles ook voor ons anders geworden.

Sinds het Pinksteren geworden is in ons leven zijn wij ook gezalfd met diezelfde Geest. ‘U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over’ (Psalm 23: 5).
Zalfolie had verschillende doeleinden; het werd gebruikt voor genezing, maar ook in de tempel om te heiligen en apart te zetten voor God en om koningen in te wijden.

God heeft ons gezalfd en tot een koninklijk priesterschap gemaakt (1 Petrus 2: 9), zodat we in de voetsporen van Jezus zouden wandelen. Zijn Geest is in ons om ons te genezen en op ons om in Zijn kracht dezelfde werken te doen als Jezus. Net zoals Jezus gaan we soms door de woestijn, waar we worden verleid en uitgedaagd. Maar net zoals Jezus kunnen we dat weerstaan en komen we uit die woestijn tevoorschijn in de kracht van de Heilige Geest. Net zoals die olie van de Geest nodig is om ons te bekrachtigen, is die woestijn nodig om ons te vormen en klaar te maken voor grotere werken.

Als je in die woestijn bent, houd dan altijd het doel voor ogen wat Hij voor je heeft bestemd, waar Hij je klaar voor maakt. Om aan anderen te kunnen vertellen waar Hij je doorheen heeft geleid. want ook jij bent gezonden om die Boodschap van heil te brengen, om ’te verbinden de gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis’ (vers 1b). Omdat de Here ook jou gezalfd heeft…

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'