Zegen voor het nageslacht'Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen' (Jesaja 44: 3)