Zo gezegd, zo gedaan

God is trouw. Tot die conclusie kwam koning Hizkia toen hij was genezen van zijn ziekte. God had door Jesaja de belofte bij hem neergelegd toen hij nog ernstig ziek was. Ja, God had hem zelfs een wonderlijk teken gegeven dat die belofte uit zou komen: ‘zie Ik laat op de schaalverdeling van Achaz’ zonnewijzer de schaduw, die door de zon is gedaald, tien treden teruggaan. En de zon ging de tien treden terug’ (Jes. 38: 8). Wetenschappers hebben dat wonder ‘verklaard’ zoals alle wonderen wetenschappelijk uitgelegd kunnen worden, maar dat haalt niets weg van Gods grootheid en trouw. Wat zullen we hiervan zeggen? Wat Hij heeft gezegd, heeft Hij gedaan. Hoe dat wetenschappelijk onderbouwd kan worden doet er dan niet toe.

Elke genezing is een wonder, of dat via een dokter plaatsvindt of een medicijn, of spontaan door handoplegging of gebed. God heeft ons leven in Zijn handen. Soms hebben we als mensen een verklaring nodig waarom iemand ziek is. Heeft hij gezondigd of zijn familie? Maar dan zegt Hij simpel: Gods werken moeten in hem openbaar worden. God wil Zich verheerlijken door ons leven en soms door ons lijden.
Wij kunnen ons daar als mensen niets bij voorstellen. Gods gedachten zijn hoger dan die van ons.
En als er een wonder plaatsvindt, of een genezing, dan willen we dat ook kunnen verklaren. Het was een wolk die de zonnestralen af deed buigen. Interessant om te weten, maar het was God die gesproken had. Het was een chemische reactie van vijgen op de dodelijke zweer waardoor genezing plaatsvond. Ook interessant, maar het was God Die het leven terug gaf. ‘Zoals Hij mij heeft gezegd, heeft Hij het gedaan’.

God is trouw en Hij is nog steeds de God van wonderen. Hoe ver de wetenschap ook is ontwikkeld, niets kan Zijn grootheid overschaduwen. Het is de kunst om in elk detail het wonder van God steeds weer te mogen zien. In elke nieuwe dag die aanbreekt, in elke bloemknop die openbreekt, in elk kind wat geboren wordt. Zoals dat klinkt in dat hele oude lied:
‘O Heer mijn God wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van Uw kracht
Dan zingt mijn ziel tot U O Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij’

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'