Zoeken, vinden en thuiskomen

Er gaat een verhaal dat, toen Yuri Gagarin als eerste mens een reis door de ruimte maakte, hij gezegd zou hebben dat hij daar God niet gezien had. Of dat verhaal waar is of niet, het werd door veel mensen aangehaald als onderbouwing voor hun overtuiging dat God niet zou bestaan.

De oorzaak dat mensen God niet zien is dat zij Hem niet zoeken. Of, zoals in het verhaal van Gagarin, zij op de verkeerde plaatsen zoeken. Jesaja zegt: ‘Zoek de Here terwijl Hij te vinden is’ (Jesaja 55: 6). Dat is een belofte wat ons zou moeten aanmoedigen om naar Hem op zoek te gaan.

God heeft Zichzelf bekend gemaakt in Zijn Zoon. Jezus zegt: ‘wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14: 9). Dat betekent dat onze zoektocht moet beginnen bij Hem. Toch zijn er mensen die Jezus hebben ontmoet, maar de Vader niet hebben gevonden. Dat komt omdat Jezus ook zegt: ‘Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben’ (Joh. 14: 7).

Kennen gaat verder dan ontmoeten en zien. ‘Kennen’ komt van het Griekse woord ‘Ginosko’ wat beter vertaald kan worden met ‘begrijpen’. Het is een proces van intieme omgang hebben waardoor je dichterbij komt. In het Hebreeuws gebruikt men ‘kennen’ zelfs voor ‘gemeenschap’ (Gen. 4: 1).

In die intieme omgang met Jezus gaan we God zien en leren we Hem als Vader kennen. Dan is onze zoektocht voleindigd, omdat we thuis komen bij Hem. Dan is inderdaad het zoeken niet tevergeefs.
‘Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders’ (Psalm 84: 11)

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'