Zonde en verzoening

Als we eenmaal een ontmoeting met God hebben gehad, blijft dat nooit zonder gevolgen. Als we eenmaal een aanraking met Hem hebben ervaren, in Zijn tegenwoordigheid zijn geweest, Zijn liefde hebben geproefd, laat dat Zijn sporen in ons na. Jesaja wordt zich bewust wie hij is: ‘ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen’ (vers 5b).

Gods Geest overtuigt ons van zonde. Hij houdt ons een spiegel voor, zodat we zien wie we werkelijk zijn. Toen Adam en Eva van de vrucht hadden gegeten, werden hun ogen geopend en zij merkten dat zij naakt waren (Gen. 3: 7). Zondebesef is een diepe bewustwording dat we tekortschieten, en dat we leven in een wereld die tekort schiet in liefde en rechtvaardigheid. We zijn ‘naakt’ en geen blad kan dat bedekken. Geen enkele daad, geen enkel programma, geen enkel menselijk plan kan ons mooier maken dan we zijn.

Zondebesef is echter maar één gevolg van die ontmoeting met God. Wat er óók gebeurt is overweldigend. Jesaja wordt opnieuw aangeraakt en een stem zegt: ‘Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend’ (vers 7). In Gods tegenwoordigheid ervaren we de kracht van verzoening. De prijs is betaald. Zoals Gods Geest ons de diepe betekenis van zonde laat proeven, zo laat Hij ons tegelijkertijd de kracht van het Kruis ervaren. De woorden van Jezus klinken daar en vullen ons hart: ‘Het is volbracht.’

Jesaja ervaart dit als een gloeiende kool waarmee zijn mond wordt aangeraakt. Gods Geest wil ons in vuur en vlam zetten. Als we over gloeiende kolen blazen, laait het vuur op. De boodschap van verzoening en genade is Gods adem die het vuur in ons aanwakkert, zodat we zullen roepen: ‘Heer zend mij’.
Er is een wereld die wacht op zulke vurige mensen. Er klinkt een stem ook vandaag: ‘wie zal Ik zenden?’

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'