Giften

Stichting Gloryministries is een bediening die geen winstoogmerk voor ogen heeft, maar we willen de gelden die we ontvangen volledig investeren in Gods Koninkrijk.
Door uw financiële bijdrage kunnen we niet alleen seminars organiseren, maar ook andere bedieningen en (zendings)organisaties ondersteunen.

Stichting Gloryministries is door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen. Dit betekent dat een gift aan ons fiscaal aftrekbaar is.

Wilt u ons financieel ondersteunen? Vul onderstaand formulier in of gebruik onderstaande bankgegevens.

IBAN NL56INGB0005047280
BIC INGBNL2A
ING Bankrekening 5047280 t.n.v. Stichting Gloryministries
Langestraat 7
3861 BM Nijkerk

Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:

Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'

Exclusief: Gratis bijpassende boekenlegger cadeau!