Doorbraak'zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit; en hun Koning trekt vóór hen uit, en de Here aan hun spits' (Micha 2: 13)