Glorie

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.'(Genesis 1: 1-3)

Dit schilderij is voortgekomen uit een experiment om met goud te gaan schilderen. Ik ervoer hoe de Geest er bij mij op aandrong om dit te doen. Het heeft te maken met het tot uitdrukking brengen van Gods glorie en hoe Zijn licht kan doorbreken. Zoals Gods licht doorbrak bij de schepping toen de aarde woest en leeg was, zo doet Hij dat nog steeds.
De beweging van God gaat elke dag door. Als we ernaar verlangen dat Gods licht in ons leven door moet breken, dan mogen we dat aan Hem vragen. Het is voor Hem geen moeite om dat te laten gebeuren.

In Genesis 1 lezen we dat voordat Gods licht doorbrak, de Geest van God boven het water zweefde. Gods Geest broedt als het ware in onze geest zodat Gods glorie in ons door kan breken. Dat heeft te maken met karaktervorming en ruimte maken in ons hart zodat de vruchten van de Geest kunnen groeien in ons.

In dit schilderij heb ik dat proces zichtbaar proberen te maken. De wolken en alle verschillende lagen vertellen iets over het werk van de Heilige Geest. Het vervolg op het doorbreken van Gods licht is dat God scheiding maakte tussen licht en duisternis. Ook dat is wat de Heilige Geest doet in ons leven. Hij overtuigt van zonde, maar nooit om ons in schuld en schaamte achter te laten. De Geest wijst ons altijd weer naar Jezus die Zichzelf openbaarde als:

Ik ben het Licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in Mij gelooft niet langer in de duisternis blijft’ (Johannes 12: 46).

Dit is een schilderij van Ida-Paula Klepper. Alle schilderijen van Ida zijn ook te vinden op haar eigen website: www.Ida-Paula.nl

Plaats een reactie

Boek 'Als God Spreekt'

Nu verkrijgbaar:
Bijbels dagboek 'Als God Spreekt'